Skifte av rund kniv på rundkutter:

Følg bildene fra 1 til 7.